XFLAG

รางวัลเพื่อนคืออะไร?

เล่นการต่อสู้แบบร่วมมือกับเพื่อนเพื่อรับรางวัลเพื่อน

คุณจะได้รับรางวัลเพื่อนหนึ่งรางวัลหลังจากจบการต่อสู้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโฮสต์และเกสต์