XFLAG

ทำไมฉันไม่เห็นอัปเดตของอันดับผู้เล่น?

คุณสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้ที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ

■ สำหรับ iOS

ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > MARVEL ซูม ซูม เลื่อน เปิด/ปิด

■ สำหรับ Android

ไปที่ การตั้งค่า > แอพพลิเคชั่น > การจัดการแอพพลิเคชั่น > MARVEL ซูม ซูม > การแจ้งเตือน > อนุญาตการแจ้งเตือน เลื่อน เปิด/ ปิด.

※ชื่อเมนูบนหน้าจออาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้