XFLAG

โหมดรัช (RUSH) นั้นทำงานอย่างไรระหว่างการเล่นแบบร่วมมือกัน?

สำหรับการร่วมการต่อสู้ แถบรัชจะใช้ร่วมกันระหว่างผู้เล่น 2 คน

เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 คน เคลียร์ซูมได้ในจำนวนหนึ่ง โหมดรัชจะเปิดใช้งานสำหรับผู้เล่นทั้ง 2 คน ในเวลาเดียวกัน

ในโหมดรัช พลังโจมตีของซูมของคุณจะเพิ่มขึ้น
คุณจะมีเวลาไม่จำกัดสำหรับการสร้างเชนคอมโบในโหมดรัช