XFLAG

รางวัลเชิญสำเร็จคืออะไร?

คุณจะได้รับรางวัลเชิญสำเร็จเมื่อเป็นเพื่อนกับผู้เล่นใน 72 ชั่วโมงแรกของการเล่นเกมของเขา พยายามมองหาในกล่องจดหมายนะ!