XFLAG

กล่องซูม ซูมคืออะไร?

คุณจะได้รับซูม ซูมจากกล่องเหล่านี้ กล่องมีสองชนิด แบบที่สามารถซื้อได้ด้วยออร์บ และแบบที่ซื้อได้ด้วยเหรียญ คุณจะได้รับซูม ซูมแบบสุ่มจากกล่องเหล่านี้ ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณจะได้ตัวอะไร?

 

*คุณอาจได้รับซูม ซูมที่คุณมีอยู่แล้ว