XFLAG

ซูม ซูม หัวหน้าทำอะไร?

ซูม ซูมที่อยู่ตรงกลางทีมของคุณนั้นเป็นซูม ซูม หัวหน้า สกิลและความสามารถของซูม ซูม หัวหน้านั้นสามารถนำมาใช้ได้ระหว่างเกม