XFLAG

เชนคืออะไร?

จำนวนซูม ซูมที่คุณเชื่อมต่อได้ในหนึ่งครั้งจะเรียกว่าเชน ยิ่งเชนยาวเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับคะแนนสูงขึ้นเท่านั้น