XFLAG

ความแตกต่างของเหรียญฟรี กับเหรียญซื้อ คืออะไร?

เหรียญซื้อ
- เหรียญพวกนี้คือเหรียญที่คุณได้จากการแลกออร์บ

เหรียญฟรี
- เหรียญพวกนี้คือเหรียญที่คุณได้รับฟรีมาจากการทำภารกิจในเกม หรือได้รับจากเรา รวมถึงเหรียญที่ได้แถมมาจากการแลกออร์บด้วย

*แตะปุ่มตัวเลือก -> ข้อมูลผู้เล่น -> ประวัติ เพื่อตรวจสอบจำนวนของเหรียญซื้อและ/หรือเหรียญฟรีที่คุณมี
*เหรียญฟรีจะถูกใช้ก่อนเสมอ