XFLAG

ฉันสามารถเล่นเกมเมื่ออยู่ต่างประเทศได้หรือไม่?

คุณสามารถเล่น MARVEL ซูม ซูม เมื่ออยู่ต่างประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพ็คเกจดาต้าของคุณนั้นสามารถใช้ในต่างประเทศได้ เพราะการเล่นยังคงต้องใช้ดาต้าอยู่