XFLAG

ฉันจะเล่นแบบร่วมมือได้อย่างไร?

คุณสามารถเล่นแบบร่วมมือได้โดยแตะที่ปุ่มต่อสู้ที่ด้านล่างของจอ โปรดเปิด Location Services ในอุปกรณ์ของคุณก่อนทุกครั้งเพราะเกมต้องใช้ในการหาการเล่นที่ว่างอยู่

เล่นแบบเป็นโฮสต์
เลือกการต่อสู้และความยากที่คุณอยากเล่น จากนั้นแตะที่ปุ่มรีครูทเพื่อหาผู้เล่นอีกคนหนึ่ง รอจนกว่าจะมีใครเข้าร่วมเกมของคุณ

เล่นแบบเป็นเกสต์
แตะที่ปุ่มเข้าร่วมการต่อสู้! แล้วค้นหาเกม โดยคุณจะได้ผลลัพธ์มาสองรายการ รายการแรกประกอบไปด้วยผู้เล่นใกล้เคียง ในขณะที่อีกรายการจะประกอบไปด้วยเพื่อนของคุณ กดเข้าร่วมเกมจากรายการดังกล่าว