XFLAG

การร่วมมือคืออะไร?

ร่วมมือกับเพื่อนเพื่อจัดการบอสที่แข็งแกร่ง ทั้งคู่จะแชร์แถบ HP ร่วมกัน หากลดลงเหลือศูนย์ คุณทั้งคู่จะแพ้!

คุณสามารถเล่นแบบโลคอลหรือเล่นกับเพื่อนในรายชื่อเพื่อนก็ได้