XFLAG

โหมดรัช (RUSH) ระหว่างการต่อสู้คืออะไร?

เติมแถบรัชได้ด้วยการเคลียร์ซูม เมื่อแถบรัชเต็ม โหมดรัชจะเปิดใช้งาน

ในโหมดรัช พลังโจมตีของซูมของคุณจะเพิ่มขึ้น
คุณจะมีเวลาไม่จำกัดสำหรับการสร้างเชนคอมโบในโหมดรัช