XFLAG

ฉันจะโจมตีได้อย่างไร?

โจมตีบอสด้วยระเบิดและสกิลเพื่อทำให้เกิดความเสียหาย คุณสามารถเชื่อมซูม ซูมที่เหมือนกันสามตัวขึ้นไปเพื่อสร้างความเสียหายกับบอสได้เช่นกัน