XFLAG

ประโยชน์ของการเลื่อนเลเวลผู้เล่นขึ้นคืออะไร?

คุณจะได้รับโบนัสจากคะแนนสุดท้ายของคุณ และจะสามารถเพิ่มจำนวนเพื่อนได้มากขึ้นในรายชื่อเพื่อนของคุณ