XFLAG

สกิลคืออะไร?

ซูม ซูม มีการโจมตีพิเศษที่เรียกว่าสกิล แต่ละซูมจะมีสกิล และสกิลพิเศษ คุณต้องปลดล็อกสกิลพิเศษของซูม ซูมด้วยการใช้ Iso-8 ค้นหาสกิลที่เหมาะกับวิธีการเล่นของคุณจากสกิลมากมายของซูม ซูมทั้งหมด