XFLAG

ไอเท็มใช้ทำอะไร?

คุณสามารถซื้อไอเท็มได้โดยใช้เหรียญก่อนเริ่มเกม ไอเท็มบางอย่างจะช่วยคุณในระหว่างเกม และบางอย่างจะช่วยคุณหลังจบเกม ไอเท็มนั้นจะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งและถูกใช้ไประหว่างช่วงเกม คุณไม่สามารถเก็บตุนไอเท็มได้เนื่องจากมันจะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเกมถัดไปเริ่มต้นขึ้น