XFLAG

ความแตกต่างของออร์บฟรี กับออร์บซื้อ คืออะไร?

ออร์บซื้อ
- ออร์บพวกนี้คือกลุ่มที่คุณซื้อมาจากสโตร์

ออร์บฟรี
- ออร์บพวกนี้คือที่คุณได้ฟรีมาจากการทำภารกิจในเกม หรือได้รับจากเรา รวมถึงออร์บที่ได้แถมมาจากการซื้อออร์บแบบเป็นแพ็คเกจใหญ่ด้วย

*แตะปุ่มตัวเลือก -> ข้อมูลผู้เล่น -> ประวัติ เพื่อตรวจสอบจำนวนของออร์บซื้อและ/หรือออร์บฟรีที่คุณมี
*ออร์บฟรีจะถูกใช้ก่อนเสมอ