XFLAG

ลักษณะการเล่นเกมโดยทั่วไปเป็นอย่างไร?

เพียงแค่เชื่อมพัซเซิล ซูม ซูม แบบเดียวกัน 3 อันขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อเคลียร์ออก ยิ่งเชื่อมต่อเชนได้ยาวเท่าไหร่ คุณก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น